Články k naší činnosti

Na začátku našeho projektu jsme řešili, jaký materiál vlastně použít jako nejvhodnější pachový snímač. Nabízelo se několik variant. Z hlediska bezpečnosti, snadné manipulace, a hlavně v zajištění komfortu snímaného pacienta, jsme se rozhodli pro použití sterilních bavlněných kompres.

V pilotní studii a dalších navazujících výzkumech jsme tedy použili, jako absorbent odorantu, sterilní bavlněné kompresy, u kterých jsme prokázali vysokou sorpční schopnost a zároveň bezpečnost. Analýzou Mikrobiologického ústavu AV bylo zjištěno, že v řádu několika mála hodin od sorpce odorantu z těla covid pozitivního pacienta, bavlněné kompresy neobsahovaly nebo neuvolnily ze své struktury RNA viru SARS-CoV-2. Nicméně, abychom se ujistili o zdravotním stavu našich psích specialistů, jsou pravidelně vyšetřováni veterinárním lékařem. Také je u nich prováděna kvantitativní molekulární detekce na přítomnost viru SARS-CoV-2 ve specializované mikrobiologické laboratoři s negativním výsledkem.

Po ověření schopnosti psů detekovat onemocnění COVID-19, se náš tým rozhodl rozšířit řady psích specialistů o další dva jedince, kteří budou detekovat COVID pomocí inovativní absorpční technologie. Tento materiál je schopen absorbovat pachové molekuly jakékoliv látky a pach ve stálosti udržet po dobu několika měsíců. Výhodou tohoto materiálu je vysoká sorpční schopnost, snadná manipulace a skladování. Nevýhodou pak, oproti sterilní kompresi, poměrně vysoká cena. Momentálně jsme ve fázi testování. Prvotní výsledky naznačují, že vybraní psi detekují cílový pach ve 100 %.