Spolek SAR CZ vznikl již v roce 2010 pro organizační a materiální podporu složek pro pátrací a záchranné práce a pro zajišťování osvětové a vzdělávací činnosti v oblasti záchranné kynologie.

Navazujeme na projekt informačního portálu a systému pro SAR složky integrovaného záchranného systému, který vznikl pod záštitou Katedry informačních FF MU .

V současné době pracujeme na projektu detekce pozitivních pacientů s COVID-19 pomocí speciálně vycvičených psů.

Zasílání novinek na email

Vložte svůj email a nezmeškejte novinky z těchto stránek. Kdykoli se můžete odhlásit.

Přihlášení

SAR CZ

Tisková zpráva 24.04.2021

Dalším výzkumem se nám podařilo vyvinout ojedinělou metodu, kterou bylo možno vycvičit několik psů k detekci onemocnění COVID-19 přímo na lidech bez nutnosti odebírání vzorku.
Podařilo se nám ověřit to, o čem jsme se jen domnívali, že by bylo možné s využitím speciálně vycvičených psů provádět v oblasti detekce a odhalování nemoci COVID-19.
Na začátku našeho projektu jsme řešili, jaký materiál vlastně použít jako nejvhodnější pachový snímač.