Tiskové zprávy projektu „Olfaktorická detekce signatury lidského odorantu osob nakažených koronavirem SARS-CoV-2 pomocí speciálně vycvičených psů"

S velkou radostí, jménem celého výzkumného týmu, který se zabývá studiem olfaktorické detekce osob onemocnělých nemocí COVID-19 pomocí psů, se s Vámi chci podělit o nové zkušenosti z posledních dnů, které, ačkoli byly v harmonogramu projektu plánovány až na mnohem pozdější období, pod tíhou současné zhoršující se situace s koronavirovou pandemií, byly co nejrychleji realizovány a úspěšně vyzkoušeny již vycvičenými psy jak v laboratorních podmínkách, tak v praxi.

Podařilo se nám ověřit to, o čem jsme se jen domnívali, že by bylo možné s využitím speciálně vycvičených psů provádět v oblasti detekce a odhalování nemoci COVID-19.

Poté, co se nám podařilo ověřit schopnosti psů detekovat pach člověka pozitivního na nemoc COVID-19 a získat potřebné zkušenosti v oblasti této specializace, jsme se začali zabývat dalšími možnostmi, jak vyplnit díru v dosavadním skreeningu ve světě.

Jednou z našich již potvrzených domněnek bylo to, že by měli Covid psi být schopni detekovat místa, kde se nemocní lidé pohybují a kde zanechávají svůj pachový otisk.

V odkazu na videu je možné vidět reakci psů na lůžko, na kterém přespal muž, který onemocněl nemocí COVID-19, dodatečně potvrzeno PCR metodou. Nemocný byl bez příznaků, cca 5 dnů. Jediný příznak nemoci byla mírná ztráta chutě a čichu a pouze 1 den, dle jeho udávané anamnézy. Též byl bez teploty nebo respiračních potíží. Tato metoda může zcela změnit dosavadní situaci kolem koronaviru.

Dalším významným objevem byla triáž pacientů. Domnívali jsme se, že smíchání většího množství vzorků osob v jednom souboru, nebude mít vliv na pachovou signaturu člověka s nemocí COVID-19. Při několika pokusech jsme si ověřili, že naše domněnka byla správná.
Takovouto metodou bude možné triáží provést detekci 10x a 20x rychleji, než jak bylo do této doby běžné, navíc neinvazivně, což mohou ocenit zejména děti a senioři.

Na videu je možné sledovat pokus s triáží.
V jednom vzorku byli pozitivní i negativní nebo jen negativní pacienti. Vzorek pachu byl odebrán jen pár hodin před ztotožněním. Psi bezpečně rozpoznali skupinu, kde se nacházel jeden pozitivní pacient. Touto metodou by bylo možné roztřídit až stovky osob během několika desítek minut.

Všichni psi použití v projektu prošli testováním v odborné certifikované laboratoři, jestli u nich nedošlo k nakažením nemocí COVID-19. A ačkoli psi detekovali již stovky vzorků, k nakažení koronavirem u nich nedošlo. To ale znamená, že zvolený způsob odebírání vzorků a následná manipulace s nimi je bezpečná. Což je další příznivá zpráva z naší studie.

Co je dále velmi zajímavé s ohledem na teorii detekce nebezpečných virových onemocnění pomocí olfaktorické detekce je to, že vzorky, které jsme měli možnost zkoumat, byly získávány od pacientů v průběhu dubna minulého roku až do současné doby. Podle našich předních mikrobiologů a laboratoří, které provádějí testování, se vir, způsobující onemocnění COVID-19, již několikrát změnil, ale psi reagují pořád stejně.

K dnešnímu dni je do projektu zapojeno již osm psů různých plemen a společenského uplatnění, aby bylo co nejvíce možné sledovat i otázky způsobu správného výběru psa pro tuto detekci a bylo dosaženo co nejvíce výstupů.

Závěr celé studie byl plánován koncem dubna. Bohužel naši studii velmi omezuje nedostatek vzorků potřebných pro validitu, a také pro výcvik potřebného počtu psů pro výzkum a následně finanční potíže, protože celý projekt nečerpá podporu z veřejných zdrojů, jak je tomu běžné v podobných případech. Celá studie, s ohledem na tématiku, je velmi obtížná, a tudíž i náročná finančně.

Naším záměrem je, tak jsme si stanovili na začátku projektu, získat pro tuto metodu certifikaci a metodiku publikovat, aby bylo možné tuto metodu úspěšně použít v boji s pandemií, a hlavně pomoci se současnou situací ve školství, průmyslu, ekonomice či sociálních službách. To, jak to bude možné, bude záležet také na společenské potřebě.

O naší dosavadní studii koncem minulého týdne informovala media ve světě, jako jsou India Times (což je padesát milionů čtenářů jenom v Indii), Bangkok Post, France24, The Times of Malta.

Děkujeme za přízeň a podporu

S pozdravem

Gustav Hotový
Search and Rescue Czech Republic
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
GSM: 777612345