Tiskové zprávy projektu „Olfaktorická detekce signatury lidského odorantu osob nakažených koronavirem SARS-CoV-2 pomocí speciálně vycvičených psů"

Jménem celého výzkumného týmu, který se zabývá studií olfaktorické detekce osob onemocnělých nemocí COVID-19 pomocí psů, se s Vámi chci podělit o další výsledky z posledních dnů. Dalším výzkumem se nám podařilo vyvinout ojedinělou metodu, kterou bylo možno vycvičit několik psů k detekci onemocnění COVID-19 přímo na lidech bez nutnosti odebírání vzorku. Takto vycvičení psi dokáží označit nakaženého člověka mezi dalšími nenakaženými lidmi napřímo bez testování.

Výcvik psů a otestování této metody proběhl za dodržení přísných hygienických a pandemických podmínek. Metoda se zdá být naprosto bezpečná a je prováděna tak, že se detekční psi nemohou nakazit. Praktický způsob provedení detekce je nastaven tak, aby se potencionální nakažení testovacího týmu zamezilo.

Metoda je zajímavá zejména v tom, že by se takto dala detekovat i jiná onemocnění u lidské populace. Na tyto možnosti bude provedena další studie, která má za cíl změnit pohled na detekci různých onemocnění podle specifického pachu, který se zdá být u některých chorob identický.

S velkou radostí, jménem celého výzkumného týmu, který se zabývá studiem olfaktorické detekce osob onemocnělých nemocí COVID-19 pomocí psů, se s Vámi chci podělit o nové zkušenosti z posledních dnů, které, ačkoli byly v harmonogramu projektu plánovány až na mnohem pozdější období, pod tíhou současné zhoršující se situace s koronavirovou pandemií, byly co nejrychleji realizovány a úspěšně vyzkoušeny již vycvičenými psy jak v laboratorních podmínkách, tak v praxi.

Podařilo se nám ověřit to, o čem jsme se jen domnívali, že by bylo možné s využitím speciálně vycvičených psů provádět v oblasti detekce a odhalování nemoci COVID-19.

Poté, co se nám podařilo ověřit schopnosti psů detekovat pach člověka pozitivního na nemoc COVID-19 a získat potřebné zkušenosti v oblasti této specializace, jsme se začali zabývat dalšími možnostmi, jak vyplnit díru v dosavadním skreeningu ve světě.

Již od začátku března pracují přední čeští odborníci v oblasti kynologie na metodě, jak pomocí psího čichu detekovat osoby nakažené koronavirem SARS-CoV-2. Výzkumný úkol nese odborný titul „Olfaktorická detekce signatury lidského odorantu osob nakažených koronavirem SARS-CoV-2 pomocí speciálně vycvičených psů“.

Cílem bylo ověřit schopnost speciálně vycvičených psů detekovat pach pozitivních pacientů onemocněných COVID-19. Vycházelo se z předpokladu, že onemocnění změní aktivní pachovou signaturu člověka.  Etický aspekt výzkumu spočíval v možnosti efektivnějšího a rychlejšího testování většího počtu osob na přítomnost onemocnění COVID 19.

Tento multidisciplinární výzkum vzešel z iniciativy neziskové organizace Search and Rescue Czech Republic z.s. (dále SAR CZ), která se mimo jiné zabývá speciálním výcvikem psů. Do spolupráce jsou zapojeni i odborníci z pražské Fakultní nemocnice Na Bulovce, Centra pro výzkum chování psů České zemědělské univerzity v Praze nebo specialisté z mikrobiologického ústavu Akademie věd ČR.