Tiskové zprávy projektu „Olfaktorická detekce signatury lidského odorantu osob nakažených koronavirem SARS-CoV-2 pomocí speciálně vycvičených psů"

Již od začátku března pracují přední čeští odborníci v oblasti kynologie na metodě, jak pomocí psího čichu detekovat osoby nakažené koronavirem SARS-CoV-2. Výzkumný úkol nese odborný titul „Olfaktorická detekce signatury lidského odorantu osob nakažených koronavirem SARS-CoV-2 pomocí speciálně vycvičených psů“.

Cílem bylo ověřit schopnost speciálně vycvičených psů detekovat pach pozitivních pacientů onemocněných COVID-19. Vycházelo se z předpokladu, že onemocnění změní aktivní pachovou signaturu člověka.  Etický aspekt výzkumu spočíval v možnosti efektivnějšího a rychlejšího testování většího počtu osob na přítomnost onemocnění COVID 19.

Tento multidisciplinární výzkum vzešel z iniciativy neziskové organizace Search and Rescue Czech Republic z.s. (dále SAR CZ), která se mimo jiné zabývá speciálním výcvikem psů. Do spolupráce jsou zapojeni i odborníci z pražské Fakultní nemocnice Na Bulovce, Centra pro výzkum chování psů České zemědělské univerzity v Praze nebo specialisté z mikrobiologického ústavu Akademie věd ČR.

Po více jak šesti měsících příprav a testování se podařilo tuto schopnost psů ověřit a u vycvičených psů odzkoušet. Tato skutečnost otevírá celou řadu dalších možností výzkumů s předpokladem, že speciální metodou lze vycvičit psy k detekci dalších virových či bakteriálních onemocnění u populace. Zároveň byla vyvinuta neinvazivní metoda odběru vzorků pacienta. Tato metoda je zajímavá především tím, že je komfortní pro pacienta. Pacient se může odebrat sám z domácího prostředí. Nemusí odevzdat krev ani sliny. Jen musí doručit stěr z lidského těla ve speciálním kontejneru do laboratoře. Ověření pak již trvá jen pár vteřin.

Další předpokládanou výhodou je, že se tato metoda zatím jeví o hodně přesnější, něž nejčastěji používaná metoda PCR, u které se udává úspěšnost 80 %. Přesnost by se mohla pohybovat okolo 90 a více %.

V současné době byli vycvičeni dva detekční psi a další psi jsou ve fázi přípravy. Tím se naplnily cíle stanovené z března.

Tým odborníků se připravujeme na další výzkum, který přispěje k reálnému nasazování psů v boji s pandemií. Pravděpodobně bude možné pomocí psů vyhledávat místa, kde se pohybovaly nakažené osoby nebo se psy provádět screening přítomnosti možných pozitivních osob bez příznaků.

K tomu ale budeme zapotřebí zejména spolupráce s ostatními subjekty. Memorandum o spolupráci se připravuje.