Spolek SAR CZ vznikl již v roce 2010 pro organizační a materiální podporu složek pro pátrací a záchranné práce a pro zajišťování osvětové a vzdělávací činnosti v oblasti záchranné kynologie.

Navazujeme na projekt informačního portálu a systému pro SAR složky integrovaného záchranného systému, který vznikl pod záštitou Katedry informačních FF MU .

V současné době pracujeme na projektu detekce pozitivních pacientů s COVID-19 pomocí speciálně vycvičených psů.

Newsletter

Enter your email below and never miss another news from Headline. No spam! Unsubscribe anytime!

Přihlášení

SAR CZ

Tisková zpráva 24.04.2021

Dalším výzkumem se nám podařilo vyvinout ojedinělou metodu, kterou bylo možno vycvičit několik psů k detekci onemocnění COVID-19 přímo na lidech bez nutnosti odebírání vzorku.
Podařilo se nám ověřit to, o čem jsme se jen domnívali, že by bylo možné s využitím speciálně vycvičených psů provádět v oblasti detekce a odhalování nemoci COVID-19.
Na začátku našeho projektu jsme řešili, jaký materiál vlastně použít jako nejvhodnější pachový snímač.